prev next
play
  • test desc
  • test desc

NOWE WYDARZENIA:

27 luty 2020 Białystok Hotel Branicki

Międzynarodowe Sympozjum Polsko – Białoruskie

Aspekty Sprzymierzeńcy

Dobrej Współpracy

zgromadziło sprzymierzeńców dobrej współpracy. Aspektem tej współpracy, są polskie i białoruskie instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia etc. zainteresowane wymianą, pogłębieniem ekspansji swoich doświadczeń, możliwości, produktów w zmieniających się realiach Polsko-Białoruskich.

Międzynarodowe Sympozjum zostało zorganizowane  przez firmę 4Exactly Sp. z o.o. i przy wsparciu finansowym JMS Jolanta Stulgis oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.I Międzynarodowa Konferencja "Lasy Przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy Lasom"

Las Aspekty Sprzymierzeńcy

Witamy na oficjalnej stronie I Międzynarodowej Konferencji:

      Lasy Przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy Lasom

Jest to pierwsza konferencja otwierająca cykliczne, coroczne spotkania środowiska Leśników i sprzymierzonego Biznesu.

Dzięki zaangażowaniu władz Lasów Państwowych, Podlaskiego Klubu Biznesu, Zrzeszenia Polskiego Biznesu w Republice Białoruś, przy poparciu Marszałka Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Środowiska udało się przystąpić do odpowiednich porozumień, które teraz są realizowane tak, aby Międzynarodowa Konferencja Polsko – Białoruska odbyła się na najwyższym szczeblu.


Tegoroczna Konferencja została objęta patronatem honorowym

Ministra Środowiska

i

 Marszałka Województwa Podlaskiego


Cel Konferencji:

 

Konferencja cykliczna, w pewien sposób elitarna, nowoczesna - bez typowych wystąpień - równa dla wszystkich biorących udział, trwała bez względu na zachodzące zmiany piastowanych funkcji czy stanowisk, jako ważny element współpracy etc.

Z każdym następnym rokiem wniesie coś nowego, potrzebnego, EFEKTYWNEGO; z udziałem nas "pierwszych" i następnych, którym będzie zależało na ekonomii, gospodarce, renomie w Polsce i poza jej granicami.

Zacieśnianie, nawiązywanie nowych kontaktów, porozumień z krajami, które mają podobne doświadczenia czy też chcą te doświadczenia poznać w swej ważności i rozciągłości.

Program Konferencji:


3 czerwca 2019 r. – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

              09.30 – 10.00  Rejestracja gości

              10.15     Powitanie                                

              10.30     I panel: Społeczna odpowiedzialność zrównoważonej
                  gospodarki leśnej

                - Wystąpienie ekspertów

              12.30 – 13.15 Lunch

              13.15     II panel: Społeczna odpowiedzialność biznesu

                                 - Wystąpienie przedsiębiorców

                                 - Dyskusja i podsumowanie

                15.15     Wyjazd do zakładu drzewnego

                19.15     Kolacja w Hotelu Branicki

4 czerwca 2019 r. – Nadleśnictwo Czarna Białostocka

     09.15    Wyjazd spod Hotelu Branicki na teren
           Nadleśnictwa Czarna Białostocka

                13.00    Zakończenie konferencji

 


W przededniu Konferencji:

prev next

FOTORELACJA Z PRZEBIEGU DWUDNIOWEJ

 I KONFERENCJI POLSKO-BIAŁORUSKIEJ „LASY PRZEDSIĘBIORCOM. PRZEDSIĘBIORCY LASOM”

POD HONOROWYM PATRONATEM

MINISTRA ŚRODOWISKA I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 
 

Konferencja

prev next

BiaForm

prev next

PKB

prev next

Bankiet

prev next

Nadleśnistwo Czarna Białostocka

prev next

Dominowood

prev next

Plantacja Państwa Wilczewskich

prev next

 

PODSUMOWANIE

Kameralna forma spotkania stworzyła klimat i bazę do innego niż zwykle tła rozmów w tak trudnym i jakże ciekawym, absorbującym ostatnimi laty oraz mającym znaczenie i wymiar gospodarczy temacie branży drzewnej i około drzewnej.

Wyjątkowa solidarność  i otwartość branży, w której tyle lat kształtowało i kształtuje się doświadczenie  właśnie w społecznej odpowiedzialności biznesu wobec natury
i jej prawd, potwierdziło zasadność dyskutowanych tematów. Byliśmy równi sobie
i z pokorą dla natury.

Leśnicy – bez względu na reprezentowaną rangę – wiedzą, kompetencją, doświadczeniem zawodowym, naukowym, znajomością  potrzeb przedstawicieli przybyłych  firm,  w  trudnych  chwilach  pytań,  emocji,  podkreślili  z wiarą i mocą,
że powierzone im nasze dobro – LASY objęte są prawidłową gospodarką. Dowodem są przyznawane międzynarodowe certyfikaty. Nam, drzewiarzom i nie tylko, taką rękojmią jest:

Tę właśnie rękojmię szanujemy.

Zostało nawiązanych wiele kontaktów inter firmowych, inter narodowych, szykują się umowy do podpisu i realizacji, porozumienia o współpracy dobrosąsiedzkiej,

prośby i tematy do nowych spotkań.

Osiągnęliśmy pierwszy sukces. Nas wszystkich uczestniczących.

Kończąc, życzymy Nam Wszystkim, którzy brali czynny udział (i tym, którzy byli nieobecni)  NAJLEPSZEGO,

          słowami Saint-Exuper’ego:

                                                 „Moc człowiecza utkana jest z siły i cierpliwości”


Pomysłodawca konferencji, tematu przewodniego, logo:

Jolanta Stulgis – wieloletnia Przewodnicząca Rady Nadzorczej, udziałowiec w P.U.P.H. MONROL Sp. z o.o. w Mońkach; członek Konwentu Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku.

Współtwórcy:

Dawid Iwaniuk – Zastępca  Dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Białymstoku,

Ireneusz Skiepko – Prezes Zarządu 4EXACTLY GROUP sp. z o.o. w Białymstoku; członek Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku

Anatolij Wielikin – Prezes Zrzeszenia Polskiego Biznesu w Białorusi; honorowy członek Podlaskiego Klubu Biznesu


Tegoroczni Organizatorzy:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Podlaski Klub Biznesu w Białymstoku

Zrzeszenie Polskiego Biznesu w Republice Białoruś

Nadleśnictwo Czarna Białostocka