prev next
play
  • test desc
  • test desc


La Prima Conferenza Internazionale

„La foresta per gli imprenditori. Gli imprenditori per la foresta”.


La Foresta, gli Aspetti, gli Alleati.

Benvenuti sulla pagina ufficiale della 1 conferenza internazionale .

Siamo leti di presentarvi la Prima Conferenza Internazionale quale apre gli incontri annuali tra gli Organi della Forestale Polacca e gli imprenditori interessati.

Grazie alla pienna collaborazione tra gli Organi Superiori della Forestale Polacca, il Business Club di Podlasie, Societa’di Business Polacco in Bielorussia, con l’appoggio di Maresciallo del Voivodato di Podlasie e il Ministero dell’ambiente, siamo riusciti ad arrivare agli accordi quali ci permettono di realizzare La Conferenza Internazionale Polacco - Bielorussa al piu’ alto livello.


La Conferenza di questo anno si svolge sotto il patroncinio

del Ministro dell’ambiente
e
Maresciallo del Voivodato di Podlasie.


Obiettivi della Conferenza

Conferenza:  la ciclica, moderna, che offre la piattaforma uguale per tutti i partecipanti, permamente, senza essere influenzata dai cambi organici per ottenere un importante elemento di collaborazione, ogni anno si propone di aggiungere gli obiettivi nuovi, effettivamente necessari.

Ci auguriamo che sia noi sia coloro che ci seguiranno, riconoscendo appieno l’importanza della fruttuosa convivenza tra gli imprenditori ela foresta, di allargare la consapevolezza di attuarequesto percorso in tutta la Polonia.

Certamente creare nuovi contatti e rinforzali con altri paesi che condividono simili esperienze o che vogliono conoscerle ed approfondire e’ un altro importante obiettivo.

Programma della Conferenza

03.06. 2019 - L’incontro nella sede della Direzione Regionale della Forestale Polacca 

       a Białystok

              09.30 – 10.00 La registrazione degli ospiti

              10.15      Il benvenuto                                

              10.30      1 Panello: La responsabilita’ collettiva della equilibrata economica

                 della foresta

                - L’intervento degli esperti

              12.30 – 13.15 Lunch

              13.15      2 Panello: La responsabilita’ collettiva del bisiness

                                    - intervento degli imprenditori

                 - Discussione e riassunto finale

                15.15      Visita nella azienda del legname

                19.15      La cena in Hotel Branicki
04.06.2019 - nella sede di  Nadleśnictwo Czarna Białostocka

     09.15   - partenza dal Hotel Branicki

                13.00   - Fine della ConferenzaW przededniu Konferencji:

prev next

FOTORELACJA Z PRZEBIEGU DWUDNIOWEJ

 I KONFERENCJI POLSKO-BIAŁORUSKIEJ „LASY PRZEDSIĘBIORCOM. PRZEDSIĘBIORCY LASOM”

POD HONOROWYM PATRONATEM

MINISTRA ŚRODOWISKA I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 
 

 

PODSUMOWANIE

Kameralna forma spotkania stworzyła klimat i bazę do innego niż zwykle tła rozmów w tak trudnym i jakże ciekawym, absorbującym ostatnimi laty oraz mającym znaczenie i wymiar gospodarczy temacie branży drzewnej i około drzewnej.

Wyjątkowa solidarność  i otwartość branży, w której tyle lat kształtowało i kształtuje  się doświadczenie  właśnie w społecznej odpowiedzialności biznesu wobec natury
i jej prawd, potwierdziło zasadność dyskutowanych tematów. Byliśmy równi sobie
i z pokorą dla natury.

Leśnicy – bez względu na reprezentowaną rangę – wiedzą, kompetencją, doświadczeniem zawodowym, naukowym, znajomością  potrzeb przedstawicieli przybyłych  firm,  w  trudnych  chwilach  pytań,  emocji,  podkreślili  z wiarą i mocą,
że powierzone im nasze dobro – LASY objęte są prawidłową gospodarką. Dowodem są przyznawane międzynarodowe certyfikaty. Nam, drzewiarzom i nie tylko, taką rękojmią jest:

Tę właśnie rękojmię szanujemy.

Zostało nawiązanych wiele kontaktów inter firmowych, inter narodowych, szykują się umowy do podpisu i realizacji, porozumienia o współpracy dobrosąsiedzkiej,

prośby i tematy do nowych spotkań.

Osiągnęliśmy pierwszy sukces. Nas wszystkich uczestniczących.

Kończąc, życzymy Nam Wszystkim, którzy brali czynny udział (i tym, którzy byli nieobecni)  NAJLEPSZEGO,

          słowami Saint-Exuper’ego:

                                                 „Moc człowiecza utkana jest z siły i cierpliwości”


L’ideatrice della Conferenza:

del tema principiale e del logo e’ Jolanta Stulgis - il Presidente del Colleggio Sindacale in P.U.P.H. MONROL s.n.c, vice-presidente del Colleggio Sindacale in Business Club di Podlasie

con il prezioso aiuto di:

Dawid Iwaniuk – vice direttore economico RDLP a Białystok

Ireneusz Skiepko – presidente 4Exsactly s.n.c. a Białystok

Anatolij Vielikin – presidente Della Societa’ del Business Polacco in Bielorussia 

Business Club di Podlasie a Białystok


Organizzatori della  Conferenza  2019

La Direzione Regionale della Forestale a Białystok

Business Club di Podlasie a Białystok

Societa’ di Business Polacco nella Reppublica Bielorussa

Nadleśnictwo Czarna Białostocka